Kyselky a minerální prameny
Kyselky
a minerální pramenyKdybych já měl 53 minuty nazbyt, řekl si Malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce ... (Antoine de Saint-Exupéry)


Tepelská vrchovina Mapa
Pokud hledáte kyselkářský ráj, pak ho naleznete právě v Tepelské vrchovině. Jde o plochou vrchovinu s poměrně vysokou nadmořskou výškou (nejvyšším bodem je čedičový Podhorní vrch 824 m.n.m), do které jsou zaříznutá četná údolí potoků, ve kterých kyselky s oblibou pramení. Náhorní roviny obvykle pokrývají louky a pastviny, údolími se pak táhnou pásy lesů. Krajina je jen řídce obydlená a proto zde kyselky často přetrvaly na opuštěných místech v původním stavu, zachycené ve starých dutých kmenech. Zdejší kyselky jsou typické tím, že obsahují hodně železa. Jejich okolí je pak výrazně rezevé a zrezaví vám i láhev, za které je budete pít.
Během 20.století ale hodně kyselek zaniklo, a nebo bylo zapomenuto, za což mohou 2 světové války, vystěhování původního obyvatelstva, meliorace, nezájem v období komunismu a divoký kapitalismus v po revoluci. V poslední době se ale situace
poněkud zlepšuje. Některé kyselky, které byly kdysi při melioracích zapuštěny do betonových skruží a přestaly být pitelné, byly citlivě obnoveny (Posečský trojpramen, Dřevohryzská kyselka, ap.) a dnes se jich můžete bez obav napít. V některých případech (Křepkovická kyselka) ale obnova již tak zdařilá nebyla, navíc byla i celkem zbytečná. Upravené kyselky jsou teď obvykle zastřešeny dřevěným altánkem v kyselkové barvě, přes přiléhající bažinky bývá vybudována dřevěná lávka, nechybí informační tabule, ale pořádná cesta k nim ani teď nevede a někdy je problém je vůbec najít. I proto u nich většinou nikoho nepotkáte a můžete kyselky v klidu vypít kolik vydržíte.
Pro objevování kyselek zde byla "vyznačena" poměrně divoká "Kyselkářská stezka". V terénu je jen řídce značena dřevěnýmy sloupky v barvě kyselkového bahna a její projití vyžaduje dobrou mapu a orientační smysl, odhodlání a občas i odvahu. Vede totiž těmi nejzarostlejšími bažinami, ohradami s nejdivočejšími býky a bezcestnými lesy. Ani překonání všech nástrah však neznamená, že kyselku, kterou chcete nalézt, nakonec opravdu naleznete.
Do Tepelské pahorkatiny jsou zahrnuty kyselky východně od silnice Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Oblast jejich výskytu se táhne až ke Konstantinovým lázním a je ohraničena údolím Úterského potoka. Nejsevernější kyselky v oblasti pak nalezneme u obce Otročín.