Hronovská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 3300
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :