Praga
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Kyselka vytéká z kohoutku do kamenné kašny ve zděném, značně zanedbaném altánku, v blízkosti bývalé plnírny v obci Břvany. Odběrné místo by zřejmě již dávno nebylo funkční, kdyby neexistovala smlouva, která majiteli ukládá povinnost provozovat dva vrty a umožnit volný odběr kyselky. Dříve kyselka přirozeně vyvěrala v nivě Hrádeckého potoka, kam pronikala z vrstev křídových pískovců uložených v hloubce 15-20m pod nepropustným stropem turonských jílovců. Podloží zde totit tvoří silně rozlámaná kra, skrz kterou vedou přívodní dráhy hlubinného CO2, který má postvulkanický původ. Zdejší kyselka začala být využívána v roce 1911, kdy místní občan Trautzel narazil při hloubení studny na její silné zřídlo, nazval jí skromě Trautzelquelle a začal s ní obchodovat. V roce 1913 obdržela oficiálně status léčivé vody. V té době bylo v okolí vyhloubeno mnoho mělkých studní a vrtů, které ale byly využívány jen dočasně a postupně byly zlikvidovány. Ještě do 1.světové války zde vznikla plnírna, která kyselku expedovala pod různými názvy. Současná plnírna, která kyselku prodávala pod názvem Praga, vznikla v roce 1965. V letech 1966-1973 byly šesti vrty zachyceny v hloubkách 30-40m nové zdroje, a dva z nich plnírnu zásobovaly až do roku 2005. Tehdy plnírna přešla pod Karlovarskou Korunní, která stáčení ukončila a plnírnu začala využívat jen jako mezisklad pro distribuci svých produktů. Kyselka má velmi příjemnou chuť a vysoký obsah CO2.
Odkazy :

Přidat >>