Luna
Typ : Solná
Způsob jímání : Kašna
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen byl objeven při hloubení 1223m hlubokého průzkumného strukturního vrtu, který zde v letech 1962-1963 prováděl Ústřední ústav geologický. Vrt přitom v hloubkách 1094-1101m, 1125m a 1148m narazil v žulových polohách na přítok silně proplyněné kyselky. Dodnes se jedná o nejhlouběji zjištěný a čerpaný zdroj minerální vody v ČR. Po ukončení vrtných prací zde bylo zřízeno odběrné místo kyselky pro veřejnost, které za dobu své existence změnilo několikrát podobu. Dnes kyselka přerušovaně a silným proudem tryská z kouhoutku, který je zapuštěn do kamenného bloku, do kamenné mísy. Kyselka je vlažná (informační tabule udává hodnotu 16oC) a v důsledku silné mineralizace chutná slaně a hořce. Podle informační tabule je mírně radioaktivní a neměla by být užívána dlouhodobě. Kvůli léčivým vlastnostem byl pramen v roce 1995 zaveden do blízké nemocnice, kde bylo pro veřejnost zřízeno druhé odběrné místo v podobě velké pumpy. V nemocnici je kyselka využívána pro rehabilitační koupele a k léčbě zánětů, trávicího a močového ústrojí a žlučníku. Prý je též dobrá na pálení žáhy a na zahánění kocoviny. Třetí vývod kyselky je pak v blízkém domě důchodců a není veřejně přístupný.