Hajného kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1800
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Tato kyselka je zde uvedena jako zástupce četných divokých vývěrů v údolí Jesenického potoka v blízkosti obce Palič. Některé z těchto kyselek byly dříve zachyceny, o čemž svědčí zbytky jednoduchých jímání z prken, které je možné nalézt. Dnes nejsou kyselky udržované a jsou zanesené bahnem nebo zalité povrchovou vodou. Hajného kyselka byla vyčištěna v roce 1991, kdy bylo nalezeno původní dřevěné pažení. Podle vyprávění se o vývěr kdysi staral místní hajný, odkud pak vznikl její název. Dnes se vám snad podaří nalézt zrzavě zbarvené jezírko s asi 10m dlouhou odtokovou stružkou.
Odkazy :

Přidat >>