Štolní kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1500
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Zcela nově upravená kyselka (2015) vyvěrá v údolí Panského potoka u obce Panský vrch v místech, kde dříve stával Štolní mlýn. Je zastřešena nízkou stříškou a je jímána v novém dutém kmeni na jehož stěnách se tvoří modravé povlaky. Neuvidíte zde tedy typické rezavé zabarvení. O kyselce jsou zmínky již před válkou, pak ale měla v 60.letech zaniknout, když se provalila do blízké štoly. Možná, že ale začala vyvěrat jinde, možná že jde o původní vývěr.