Svatovítská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1690
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v údolí Senného potoka v blízkosti obce Tři sekery pod hrází rybníka. Je zachycena v dřevěné skruži ze 16 segmentů neznámého stáří. V roce 2001 byla kyselka již téměř před zánikem. Ležela ve vojenském cvičišti, kam nebyl přístup a vojáci se o ní dlouhou dobu nezajímali. Celá olšina pod hrází byla zatopená a vystupoval z ní jen větší kámen. V roce 2005 ale byla kyselka oživena. Olšina byla odvodněna a jímání kyselky bylo vyčištěno od bahna až do hloubky 155cm, ale ani tak nebylo dosaženo dna. V sedimentech bylo nalezeno množství zajímavých předmětů, které zde zanechali dávní návštěvníci, počínaje ozubeným kolem, zřejmě z vojenské techniky, přes zbytky starých lahví, zbytek fajfky až po kapesní hodinky se stříbrným víčkem, koženým řemínkem a monogramem bývalého majitele, kterému zřejmě při chlastání kyselky vypadly z kapsi (majitel v kyselce nalezen nebyl). Ke kyselce byla vyčištěna cesta a byl zde postaven přístřešek s lavičkami.
Odkazy :

Přidat >>