Panská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v obrovitém starodávném dutém kmeni poblíž obce Drmoul. Kyselka byla v roce 2009 zastřešena novým altánkem a přes bažinku k ní vede dřevěný můstek. Ke kyselce se váže pověst, že pokud si v ní o Velikonocích umyjí děvčata tváře, zůstanou navěky hezká. Historickou zajímavostí je, že kyselku v roce 1920 koupil s okolními pozemky (a nedalekou kyselkou Jedlová) ze spekulativních důvodů mariolázeňský hotelier H.Haubner, kdy rozhlásil plány o založení nových velkolepých lázní. Jednalo se ale jen o trik, kdy doufal, že kyselky obratem se ziskem prodá Lázeňské společnosti v Mariánských Lázní, která se zalekne možné konkurence. To se mu ale podařilo jen z části odprodejem kyselka Jedlová. Poblíž kyselky se nachází v lese ukrytý tajemný židovský hřbitov.
Odkazy :

Přidat >>