Brtná I
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2058
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Kyselka, zvaná červená, se nachází přímo na návsi v obci Brtná pod hrází rybníka. Majitel pozemku jímání kyselky v nedávné době vkusně upravil do podoby dvou jímek, které jsou vyzděny kameny. Kyselka vytéká přepadovou rourkou z horní jímky do dolní, odkud je odvedena podzemní trubkou do svahu pod rybníkem, kde spolu s dalšími nezachycenými vývěry vytváří rezavě zabarvený potůček a bažinky. Pramen není nijak vydatný a v suších obdobíc prakticky neteče. Pak bývá kyselka poměrně znečištěná a k napití neláká. Kromě toho není ani příliš chutná. V minulosti místní lidé využívali spíše bílou kyselku, která vyběrá poblíž. První rozbor kyselky provedl již v roce 1908 Anton Dietel - obsah CO2 byl změřen na 2222 mg/l hlavní složkou pak bylo železo (23 mg/l). Nověji, v roce 1959, provedl další rozbor M.Dovolil. Kyselka byla tehdy zachycena v betonové skruži o průměru 70cm a hloubce 1m. Obsah CO2 byl stanoven na 2440 mg/l. Zajímavé je, že vydatnost pramene tehdy byla 12 l/min, což je v porovnání s dnešní vydatností až zarážející rozdíl. Nabízí se vysvětlení, že při posledních úpravách v 90.letech byla zachycena jen část pramenů. V roce 1986 byla studánka neudržovaná a skruž téměř zarostlá drny. Zjištěn byl obsah CO2 2180 mg/l a vydatnost 6 l/min. Dnes je obsah CO2 uváděn v množství 2058 mg/l a vydatnost je nepatrná. V údolí Mechového potoka západně od Brtné byly kdysi zachyceny další dvě kyselky (dnes označované jako č.III a č.IV), které však již před delší dobou zanikly, a dnes v jejich místech nalezneme jen rezavé bažinky, kterých je ovšem v údolí potoka spousta, takže těžko říct, která je ta správná.