Jedlová
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 3053
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka má mimořádně vysoký obsak CO2, který se projevuje příjemnou a osvěžující chutí. Jde o velice oblíbený pramen, který poměrně často mění svojí podobu. V posledním provedení je zachycen do mohutných betonových skruží, které jsou překryté půleným betonovým poklopem a ze kterých odtéká přepadovou rourkou. Na fotkách zachycujících dřívější jímání, je vidět silné probublávání pramene. To nyní tedy již neuvidíte a to ani pokud poklop odsunete. Hladina kyselky je klidná a je pokryta krustou z vysráženého železa. Nad kyselkou byl postaven dřevěný altánek s přístupem po dřevěném můstku. Historickou zajímavostí je, že kyselku v roce 1920 koupil s okolními pozemky (a nedalekou Panskou kyselkou) ze spekulativních důvodů mariolázeňský hotelier H.Haubner, kdy rozhlásil plány o založení nových velkolepých lázní. Jednalo se ale jen o trik, kdy doufal, že kyselky obratem se ziskem prodá Lázeňské společnosti v Mariánských Lázní, která se zalekne možné konkurence. To se mu ale podařilo jen z části odprodejem kyselka Jedlová.