Kyselecký hamr
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2600
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Mimořádně bublavá a vydatná kyselka na úpatí Českého lesa u obce Doubrava. Je zachycena ve starodávném kamenném jímání z žulových bloků o šířce 25cm. Na přední horní straně jímky je vytesán letopočet 1698, který je však většinou skryt pod nánosy vysráženého železa. Využívání pramene je ale doloženo již z 16.století, kdy jej navštěvovali lázenští hosté z nedalekých lázní v Bavorsku. Pokud je hladina níže než okraje jímání, tak se nad ní při bezvětří obvykle hromadí CO2, kterého se můžete zkusit nadýchat - dostanete pěknou ránu do nosu. Kyselka byla nedávno zastřešena dřevěným altánkem a byla k ní vybudována dřevěná lávka. V nedávné době byl rozjet projekt na stáčení kyselky v nedaleké Mýtině, který by bezpochyby vedl k zániku pramene. Poblíž vývěru bylo již dokonce provedeno několik vrtů, poté bylo ale od záměru upuštěno. Doufejme, že navždy.