Šabinská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1800
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Osamocená kyselka v severozápadním podhůří Slavkovského lesa je zachycena v mělké betonové skruži do hloubky 1m. Z jímky vytéká přepadovou trubkou drobný pramínek vody, která je mírně nakyslé chuti. I přes nevysoký obsah železa se u výtoku tvoří typické kyselkové bahýnko. V okolní bažince se nacházejí divoké vývěry dalších kyselek. Kyselka je známá od 18.století a její první rozbor byl proveden již v roce 1775. Mezi světovými válkami se stáčela do lahví pod názvem Konradsquelle a exportovala se do blízkého okolí. Poslední úprava kyselky proběhla v roce 2003, kdy byl vybudován i povalový chodník přes bažinu. Kyselka je využívána pouze sporadicky.
Odkazy :

Přidat >>