Hublův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Jedná se o několik kyselek u obce Prameny, které bývají někdy nazývány Obecními. Kyselka byla obyvately Pramenů využívána až do roku 1972, kdy byly vývěry svedeny do 3 skruží bez odtoku, což prakticky znamenalo jejich konec. Dnes je jedna skruž zcela zanesená, v ostatních kyselka stále vyvěrá, ale jímání je znečištěno uhynulými hlodavci a jiným biologickým odpadem. Místo je nehezky zarostlé bolševníky a jiným plevelem.
Odkazy :

Přidat >>