Barochova kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1880
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Divoký vývěr kyselky byl zachycen do novodurové trubky až v 80.letech minulého století a to zásluhou pracovníků správy CHKO Slavkovský les Františka Barocha a Jindřicha Horáčka, podle kterých se kyselka původně pojmenována jako Baroch-Horáčkova. Trubka byla dříve zakryta dřevěnou stříškou. Nyní je obestavěna kamennou pyramidkou a zakryta velkým plochým kamenem. Z prošlapané pěšiny je zřejmé, že kyselka je pravidelně navštěvovaná.
Odkazy :

Přidat >>