Vincentův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2010
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Bývalá kyselka se nachází v místě bývalých lázní nad obcí Prameny. Z lázní dnes zůstaly jen hromady suti. Pramen je zachycen v rozpadající se zděné jímce, do které sice vedou schody, ale i když voda nebublá, tak vzhledem k vysoké koncentraci CO2 je vstup životu nebezpečný. Uvedené složení vody je z odběru provedeného v roce 1974, kdy byl pramen ještě zastřešený dřevěným altánem a byl bez problémů přístupný.