Pěkovická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2159
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v prameništi jedné ze zdrojnic Hadovky nedaleko obce Pěkovice, po které je též pojmenována. Prvně je kyselka zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. Ti také tuto kyselku, vzhledem k její blízkosti, hojně využívali, o čemž podává k roku 1679 svědectví Bohuslav Balbín ve svém soupisu kyselek na Tepelském panství. Při odběrech v roce 1974 (Kolářová) kyselka ještě vyvěrala v dutém kmneni s hloubkou 50cm. Po melioracích provedených v 70.letech byla dlouhá léta považována za zaniklou. Znovuobjevena byla až v roce 2006. Dnes kyselka vyvěrá v šikmo zasazené, úzké kameninové skruži a pravidelně probublává neobvykle velkými bublinami. Do skruže byla zachycena zřejmě v průběhu melioračních prací. Také je však možné, že nejde o původní pramen, ale o nějaký jiný pramen, který byl zachycen později. Tomu by mohl nasvědčovat i dost odlišný obsah CO2 naměřený v roce 1975 (1100) oproti měření provedenému nedávno (2200). Protože obsah CO2 ale závisí na řadě jiných faktorů, nelze toto brát jako přesvědčivý argument. Kyselka a ani její okolí není nijak udržované a jímání bývá často přerostlé drnem. Rozsáhlé prameniště je v létě zarostlé trávou a bodláčím, takže nalezení pramene není úplně snadné, v zimě lze ale pramen nalézt bez potíží.
Odkazy :

Přidat >>