Prelátův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2100
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Kyselka v tomto údolí vyvěrala odpradávna a byla známa jako Pottova. Byla jímána v dutém kmeni a v roce 1890 byl nad ní postaven první pavilónek. V roce 1901 kyselku odkoupil klášter Teplá pro využití ke koupelím v právě dokončených Nových Lázních. Na počest opata Gilberta Helmera byl pramen přejmenován na Prelátův. V roce 1920 bylo vybudováno nové jímání a to v podobě zděné šachtice hluboké 6m. V té době byla kyselka i stáčena do lahví a prodávána. V letech 1905-1911 bylo v údolní nivě v šachtách zachyceno dalších 6 kyselek, přepad z nich je vyveden do potoka 50m pod železničním mostem. Z důvodu malé vydatnosti pramenů a velké spotřeby bublinkaté vody při koupelích, zde bylo v 50.letech provedeno 5 vrtů, 3 z nich zachytili další zdroje. V důsledku zvýšeného čerpání došlo ke snížení hladiny podzemní vody a přeliv Prelátova pramene zanikl. V roce 1984 byl sice zrekonstruován pavilónek, ale výtok kyselky se podařilo obnovit jen dočasně, takže až do roku 2008 nebylo možné kyselku chlastat. Po úpravách v roce 2008 vytéká dnes kyselka slabým čůrkem z nevkusné dřevěné sochy medvěda a to za pomoci čerpadla z vrtu č.5. Okolí pavilonku je upraveno jako přírodní dětské hřiště. Pramen je uzavřen v odbobí říjen-duben.