Antonínův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2250
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Kyselka v současné době vytéká v kašně se lvy v městské části Mariánských Lázní v Úšovicích, pod kostelem sv.Antonína, podle kterého má i svůj současný název. Vlastní vývěr tohoto pramene je ale asi o 0.5km dále u železničního "Vlkovického" mostu, odkud vede ke kašně potrubí. Dříve se kyselka nazývala Farská a byla jímána v dutém kmeni. K výstavbě kašny a potrubí došlo v roce 1934 a slavnostního otevření se účastnilo mnoho zástupců z řad místních tělocvičných jednot, spolků a dobrovolných hasičů. V roce 1986 byl podle návrhu akad. arch. M.Brixe postaven současný altán