Žandovská kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka, které místní lidé přezdívají Žandováček, vyvěrá přímo pod náspem silnice Mariánské Lázně - Cheb. Jestliže byla dříve mezi lidmi oblíbená (spíše její předchůdkyně pramen Leimbruck, který se nachází o 50m vedle a jeho stav je ještě žalostnější), tak blízkost silnice ji zcela znehodnotila. Nejen že voda bývá kontaminovaná posypovými solemi, ale i okolí kyselky vypadá nevábně a je poseto odpadky. Pramen byl nově zachycen do betonové skruže v 60.letech při stavbě silnice, od které bylo zbudováno ke kyselce schodiště. Schodiště je dnes značně zdevastované, zcela odstraněno bylo železné zábradlí, nevábné je též i jímání kyselky. Betonové víko, které kyselku krylo, bylo již před delším časem poničeno, takže pak v kyselce často plavali uhynulí živočichové. Tomu mělo zřejmě zabránit zakrytí geotextílií, které dnes působí značně omšele a není kvůli němu ani vidět, jestli v kyselce něco neplave. Kyselka z jímky vytéká z kovové trubičky tenkým praménkem a k ochutnání nijak neláká.