Radiovka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2500
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v údolí Podleského potoka nad obcí Podlesí. Je známá od pradávna. Dříve byla zachycena v dutém dubovém kmeni a pili jí nejen místní sedláci zmožení prací, ale i poutníci k nedaleké poutní kapli. V roce 1910 koupil kyselku A.Lais, nechal provést rozbor vody a podle zvýšeného obsahu radia jí nazval Radiovým. Počítal, že na kyselce zbohatne a začal ji plnit do lahví a prodávat pod názvem Podleský radiový pramen. Přímo u pramene postavil správní budovu se skladem a vybudoval příjezdovou cestu. Prodej vody prosperoval až do krize ve 30.letech. Provoz tehdy odkoupila mariánskolázeňská firma vedená lékařem V.Mladějovským, kdy došlo i k drobné úpravě názvu kyselky na Radiovka. Firma se rozhodla zachytit kyselku novým vrtem, což se ne zcela podařilo, protože z vrtu začala vytékat kyselka s vysokým obsahem železa, která se nehodila k prodeji. Druhý vrt byl již úspěšnější, přepad z něj byl vyveden na boku plnírny a byl nazván Nektar. Původní pramen byl při vrtných pracech zničen. Nový pramen má podstatně jiné složení a neobsahuje tolik radia, přesto název Radiovka přetrval. Plnění bylo ukončeno po válce v roce 1945. Dnes kyselka vytéká přepadovou trubkou do základů bývalé plnírny. Složení vody je relativně stabilní což vypovídá o tom, že se jedná o puklinový pramen, do kterého je voda přiváděna z větších hloubek.