Malý Bublák
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2303
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka pramení v horní části bývalé vojenské střelnice. Je zachycena v úzké betonové skruži o průměru asi 30cm, která vystupuje asi 20cm nad terén. Do této podoby byl pramen zřejmě upraven vojáky v době, kdy zde ještě bylo vojenské cvičiště. Kyselka ze skruže přetéká a poté odtéká stružkou, která je zabarvená železitými povlaky, do blízkého potoka. Kolem pramene není překvapivě žádná bažinka. Kyselka je průzračná, celkem intenzivně bublá a má výbornou chuť. Název je přenesen z blízkého potůčku Malý Bublák. Někdy je označována jako Malý Bublák II, aby se odlišila od blízké Úbočské kyselky, které se někdy nelogicky říká Malý Bublák I, i když je od potoka Malý Bublák poněkud vzdálená.
Odkazy :

Přidat >>