Úbočská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2170
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka pramení v bývalé vojenské střelnici u Dolního Žandova. Někdy je též trochu nelogicky nazývána Malý Bublák I nebo Starý Bublák, přestože je od potoka Malý Bublák poměrně vzdálená. Navíc je pak snadná zaměna s nedalekou kyselkou Malý Bublák (II), která opravdu na břehu stejnojmeného potoka pramení. Je zachycena v původním dřevěném soudku, který se v důsledku posuvu půdy zdeformoval do oválného tvaru a pomalu se posouvá mimo vývěr. V době existence střelnice kyselku pili vojáci a byla zastřešena jednoduchou stříškou. Ta se rozpadla v roce 2011 a byla nahrazena bytelnější stříškou. V okolní bažině je možné nalézt mnoho divokých kyselek. Pramen příležitostně čistí skauti a správa CHKO Slavkovský les.
Odkazy :

Přidat >>