Kančí pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1880
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka pramení v původním dřevěném soudku poblíž Lázní Kynžvart. Známá je minimálně od roku 1865, kdy je popisována jako pramen velmi bohatý na rozpuštěný CO2. Během 20.století však kyselka prakticky zanikla a znovuobjevena byla až v roce 2002 v místě nepatrného úniku CO2. Jímání bylo ukryto pod metrovou vrstvou bahna, kterou se nadšení objevitelé museli prokopat. Kyselka je dnes zastřešena stříškou a vydatně bublá v bezedném soudku.