Beranovská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2100
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Bájná kyselka se nachází v údolí Podhájského potoka jihozápadně od obce Beranovka. Prvně je zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji zmiňuje Bohuslav Balbín ve svém soupisu kyselek na Tepelském panství, kde ji uvádí jako kyselku u Německého Beranova, poblíž lesa Kopra. Kyselka vyvěrala v dutém kmeni na levém břehu potoka a byla velmi oblíbená. V německých vlativědách se vzpomíná : "Nezapomenutelná je naše kyselka; tuto uhličitou vodu s dlouhotrvající svěžestí jsme pili po celé léto." Ve 20.století byla v době meliorací i s kmenem zapuštěna do betonové skruže. V její těsné blízkosti byly zapuštěny další dvě skruže, ve kterých vyvěrá obyčejná voda. Ještě nedávno byla v okolí pramenů udržovaná louka, takže kyselka se dala lehce najít. V nedávné době (kolem roku 2000) bylo blízké okolí kyselky částečně zalesněno a ponecháno osudu, takže se zde nachází nepřehledný terén zarostlý trávou, bodláčím, křovinami a nízkými stromky, které skruže spolehlivě skryjí. V létě je tak nalezení kyselky bez bližšího popisu téměř nemožné. Hledat v poloze uvedené na infotabuli (150m proti proudu a 50m vpravo (při pohledu od můstku)) k nalezení kyselky většinou nevede. V zimě pak není s jejím nalezením problém. Kyselka stále vyvěrá v původním dutém kmeni o hloubce 70cm, který je zapuštěn v betonové skruži a občas lehce probublává. Protože není využívaná, je poměrně zanešená a pít se nedá. S tím zřejmě souvisí i nižší obsah CO2 (1000), který byl v nedávné době naměřen. V roce 1959 byl přitom jeho obsah větší než 2100.
Odkazy :

Přidat >>