Devátá kyselka I
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1966
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá u Lázní Kynžvart na okraji lesíka pod silnicí do Valů. Její název pochází z roku 1818, kdy je v soupisu kyselek od prof. Steinmanna uvedena na 9.místě, tehdy pod názvem Nová kyselka. Pramen stejného jména pramenil ale přímo v Lázních Kynžvart, proto byla tato kyselka nazývána jako ta devátá a název ji již zůstal. Kyselka je zachycena ve zděné jímce a z místa vývěru byla před 1.světovou válkou vedena do stáčírny u nádraží, kde byla krátce stáčena. Po válce byl vývěr dlouho neudržovaný, takže zde vzniklo malé jezírko silně zarostlé řasami. Kolem roku 2014 byl pramen nově zachycen a nyní je přepad vyveden do kmene, ze kterého vytéká z rourky. Na kmeni je nápis Tereza a pramen je tak nyní někdy nazýván. Z důvodu malého obsahu železa se zde nevyskytuje typické zrzavé bahýnko, voda je naprosto čirá a jemně bublinkatá.
Odkazy :

Přidat >>