Myší pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1558
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v blízkosti malého potůčku u obce Valy. Jméno získala po válce údajně díky většímu množství mrtvých myší, které byly v pramenu nalezeny. Dříve byla nazývána Valskou kyselkou a vyvěrala u paty mohutného smrku, jehož kořeny překrývaly téměř celý pramen. V roce 2001 bylo provedeno zastřešení dřevěnou budkou bez možnosti přístupu, ostatně v té době přestala kyselka i vytékat. Kolem roku 2010 bylo okolí pramene vykáceno včetně smrku, pod kterým kyselka vyvěrala. V roce 2011 byly odstraněny staré smrkové kořeny, kyselka byla nově podchycena do původního dutého kmene a opatřena nízkou dřevěnou stříškou. Výše v údolí potoka, u kterého kyselka vyvěrá, je možné pozorovat další divoké vývěry kyselek.