Balbínův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2434
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka má dlouhou a zajímavou historii. Byla objevena při těžbě rašeliny kolem roku 1852. Říkalo se jí proto Rašeliništní. Nedlouho po objevu prvního pramene byl poblíž nalezen druhý pramen a oba byly chráněny dřevěnými altánky. Na začátku 20.století byly prameny zachyceny v kameninových rourách. Ve 20.letech z nich byla voda svedena za účelem koupelí do rezervoáru v Mariánských Lázní. Po roce 1946 byl pramen přejmenován na Balbínův. V letech 1969-1971 byly prameny zachyceny novými vrty. Původní jímky zůstaly opodál a jsou v současné době zaházené odpadky. Později byl upraven přepad z vrtu pro volný odběr kyselky, který byl ještě později upravován, takže dnes kyselka vytéká z rourky zabudované v kamenné kašničce. Kyselka je též vyvedena do kašny v Mariánských Lázních, která je ale funkční jen v letním období.
Odkazy :

Přidat >>