Křepkovická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1980
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka se nalézá asi 1km za obcí Křepkovice v lesnatém údolí Hadovky. První zmínka o ní je již z roku 1609, kdy se dostala do soupisu kyselek, který pořídili premonstráti z kláštera Teplá. Ve svém soupise z roku 1679 jí uvádí i Bohuslav Balbín. Na rozdíl od jiných kyselek, je od těchto pradávných dob nepřetržitě využívána až do dnešních dnů. Do roku 2010 vyvěrala ve starém černém dutém jedlovém kmeni v zarostlé bažince v blízkosti potoka. Přístup k ní býval upraven jen naskládanými větvemi a pěšina nebyla nijak označena, takže ač v blízkosti silnice, byla jen těžko k nalezení. Místní obyvatelé tomu byli rádi, protože se obávali jejího zničení v případě, že by k ní chodil kde kdo. V roce 2010 ale došlo k celkové úpravě pramene. Že byl nad ní postaven altánek v kyselkové barvě, ke kterému od silnice vede stejně vybarvený povalový chodník a že zde byla umístěna informační tabule, to by ještě ničemu nevadilo. Ale proč byl původní, kdoví jak starý, a přece plně funkční dutý kmen, nahrazen novým, to je jen těžko k pochopení. I z něj však starobylá kyselka chutná výborně. A i když je teď snadno k nalezení, tak u ní jen málokdy někoho potkáte a můžete se jí v klidu napít podle libosti.
Odkazy :

Přidat >>