Srnčí pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1731
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v dutém kmeni ve svahu pod Alejí Svobody v jednom z mnoha údolíček. Je pojmenována podle Srnčího vrch na jehož úbočí se nachází. V roce 2011 bylo její okolí vyčištěno a jímání bylo zakryto nízkou dřevěnou stříškou. Podél přístupové asfaltové cesty od Valské hájovny se v příkopech vyskytují divoké vývěry kyselek, které snadno poznáme podle rezavého zabarvení.