Pirátův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2573
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v horní části Pottova údolí, v hluboce zaříznuté roklině potoka. Je jímána v dutém kmeni o hloubce 50cm a je zastřešena dřevěnou stříškou z roku 2000. Její původní název je Klingerova kyselka. Po válce došlo zřejmě k přenesení názvu z nedalékého Prelátova pramene na tento pramen a k jeho následnému zkomolení na Pirátův. Občas se mu též říkalo Skautský podle oddílu, který se o pramen staral.