Grünská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2010
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Někdy je též nazývána Luční nebo Louka podle nejbližší vesnice. V současné době jde o přepad jednoho z nedalekých vrtů, které se využívájí pro výrobu minerálky Magnesia. Kyselka vytéká z trubky v kamenné zídce a je zastřešena dřevěným altánkem. Pramen je znám od pradávna. V roce 1899 zde majitel Engelbert Zuleger, po vzoru nedaleké Novoveské kyselky, vybudoval stáčírnu, která fungovala až do 1.světové války. Poté mění stáčírna několikrát majitele, až roku 1928 jí kupují manželé Loserovi, kteří zde (kromě rozšíření stáčírny) vybudovali výletní restauraci a malé lázně. Z Mariánských Lázní sem jezdila pravidelná autobusová linka. Jímání kyselky bylo přestavěno na 6m hlubokou šachtu s prostory pro stáčení a bylo zastřešeno dřevěným pavilonkem. Krizová 30.léta však znamenala úpadek lázní a destrukci dovršila 2.světová válka a následné zřízení vojenského újezdu. V roce 1990 byla kyselka navrtána řadou vrtů a je stáčena jako Magnesia. V roce 2008 byl vybudován altánek s výtokem kyselky a jeho okolí bylo upraveno do dnešní podoby.