Hartoušovské mofety
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2500
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Nalezneme zde 3 "udržované" bubláky. V pravo od silnice je jeden zachycený v keramické váze, vlevo od silnice jsou pak 2 jezírka s bublající vodou. Kromě toho je zde řada "divokých" bubláků a suché prohlubně, kde se hromadí CO2 - ty poznáme podle uhynulých ptáků.
Odkazy :

Přidat >>