Rybářská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 700
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Kyselka se nachází u obce Libá na Chebsku a je známá již od 17.století. Do roku 1945 byla u pramene i stáčírna, ale vše zaniklo po odchodu původního německého obyvatelstva. V roce 2009 byla provedena úprava kyselky. Původní mělká zděná jímka byla prohloubena, vyzděna a zabezpečena proti prosakování povrchových vod. Byla zakryta betonovým poklopem a k čerpání kyselky slouží pumpa. Je zastřešena dřevěným altánkem. Kyselka je jen slabě mineralizovaná, chuťově nevýrazná a má malý obsah CO2. Několik stovek metrů dále přes potok vyvěrá na německé straně v dřevěném altánku kyselka Carolinenquelle, která má podstatně vyšší obsah CO2 a je mnohem chlastatelnější než Rybářská. Známá je od roky 1626. Pojmenována byla roku 1824 na počest bavorské kněžny.
Odkazy :

Přidat >>