Plesenská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
V oblasti Plesné se dříve vyskytovalo značné množství kyselek. V roce 1956 jich bylo evidováno 13, o 20 let později ale již pouze 6. Do dneška přežili jen 2. Zánik způsobil nezájem lidí a hlavně meliorační práce. Tato kyselka v údolí potoka Rokytník nemá ani jméno, ale její okolí je hezky upraveno a je zde přístřešek s posezením. Pramen je zachycen v betonové skruži odkud vytéká asi 2m daleko přepadovou trubkou. Ze všech kyselek známých v okolí Plesná má tato nejmenší mineralizaci, neuvidíme tak v jejím okolí rezavé bahýnko. Zato má ale nejvyšší obsah CO2, což je poznat na chuti. V údolí potoka je možné pozorovat řadu jiných divokých vývěrů s vyšší mineralizací, které již mají typickou rezavou barvu. Ještě větší množství rezavých vývěrů je podél Pstruhového potoka, který je místy doslova rezavý. Na druhé straně silnice, asi 100m vlevo od potoka a 200m od silnice, v místech kde jsou dnes pastviny, vyvěrala ještě v 70.letech zajímavá Kyselka u Lomničky s vysokým obsahem CO2, po které dnes ale již není zřejmě ani stopa.
Odkazy :

Přidat >>