Kopanina
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1800
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Jde o málo známou kyselku, která není označená na mapách a nemá ani své jméno. Obvykle je nazývána podle nedaleké obce Kopanina. Kdy byla prvně zachycena, není známo. Nedávno byl vývěr upraven a kyselka je jímána v kameninové skruži, které je zakryta lehkých dřevěným altánkem. Přes okolní typicky rezavou bažinku vede k prameni dřevěná lávka. V bažince je možné pozorovat další divoké vývěry minerální vody, které se prozradí rezavým zabarvením i probubláváním CO2. Voda prý nemá žádné léčivé účinky a je zvláště kyselá. Podle provedených měření je obsah CO2 značně proměnlivý, stejně tak pH a teplota vody, je tedy zřejmé, že kyselka pochází z malé hloubky.
Odkazy :

Přidat >>