Novoveská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Této kyselky se v současné době, v místech kde pramení, nenapijete. Je ale natolik významná, že je zde uvedena. Dříve se nazývala Rybniční a perlila v dřevěné kádi v blízkosti panské hájenky. Kvůli nedostatku normální vody z ní rodina hajného i vařila. Vyvěraly zde celkem 3 kyselky, 2 z nich byly v roce 1873 a 1874 zachyceny hlubokými dřevěnými jímkami. V roce 1893 byla u Novoveské provedena celková rekonstrukce jímání. Byla vyhloubena 18m hluboká studna a byla až nad terén zpevněná žulovými bloky. Studna byla zakryta tlustým sklem, aby bylo možné pozorovat živé probublávání a přeliv byl vyveden do sousedního sklípku, kde se kyselka stáčela do lahví. Nad studnou stával dřevěný pavilon a poblíž hospodářské budovy. Kyselka si získala velkou oblibu a byla zasílána až do Japonska. Během 2.světové války jí stáčela německá armáda a expedovala na fronty. Není bez zajímavosti, že zde spatřily světlo světa dnes tak oblíbené skleněné lahve o objemu 0.33l. Po válce se kyselka ještě nějaký čas stáčela, než zde vznikl vojenský újezd. Po jeho zrušení v roce 1954 se objekty stáčírny rozpadaly a stáčení již nebylo obnoveno. Kyselka byla ponechána svému osudu. Až po roce 2000 zde byla provedeny četné vrty a kyselka je nyní (po úpravách) prodávána jako minerálka Magnesia. V té době bylo též zrušeno stále existující dřevěné jímání druhé kyselky, které bylo na dně bývalého rybníka. Okolí žulového jímání bylo upraveno v roce 2010, byl zde vybudován altánek a umístěna informační tabule, bohužel ke kyselce, která je ukrytá hluboko ve studni, se dostat nedá.