Štolní kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1870
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá u Michalových Hor ve staré štole, jejíž původní jméno se nezachovalo. Vlastní vývěr je asi 12m od ústí štoly, drobné úniky CO2 se objevují i u ústí. Od štoly je kyselka vedena plastovou hadicí k prvnímu domku v obci. Pán ji má nataženou až na zahradu, ale pod cestou v kopřivách je i kohoutek.
Odkazy :

Přidat >>