Křovištní kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1700
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka vyvěrá na pastvinách poblíž obce Zádub na levém břehu Vlkovického potoka u několika osamělých bříz. Ještě v 50.letech byla kyselka jímána do dutého kmene o průměru 50cm a hloubce 1m a byla využívána k pití. Při melioracích však byla zachycena do dvojdílné betonové skruže o průměru 60cm bez možnostni odtoku. Dolní skruž je zapuštěna do země a jen nepatrně vystupuje nad terén, horní skruž je ve výšce asi půl metru nad zemí (pokud není zrovna shozená). Kyselka velmi intenzivně probulává, bohužel je ale poměrně zanešena bahnem, takže k ochutnání nijak neláká. Od skruže je sice vyhloubena poměrně výrazná odtoková stružka, skruž je ale bohužel bezodtoká. Okolí kyselky je ohraničeno elektrickým ohradníkem, aby se zamezilo v přístupu kravám, které se pasou na okolních pastvinách. Zdá se, že kyselce je věnována přece jen poněkud větší péče než v minulosti, možná tak třeba někdy dojde na její obnovu.
Odkazy :

Přidat >>