Výškovická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2190
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Kyselka je dost odlišná od jiných kyselek ve zdejší oblasti. Nenachází se totiž v bažinatém prameništi, ale v hluboce zařízlé lesní rokli a ani nevyvěrá v dutém kmeni (i když dříve prý v dutém kmeni vyvěrala), ale jen v kopané jímce, a je (jak se zdá), aspoň občas udržovaná. Možná by jí prospělo obložit pár kameny. Kyselka je výrazně rezavá a pravidelně trochu bublá. Bývá v ní napadáno něco listí, ale voda je průzračná a chutná velice intenzivně. Určitě nevypadá, že pomalu zaniká, jak tvrdí průvodce.
Odkazy :

Přidat >>