Vlkovická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2258
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v blízkosti potoka v travnatém údolíčku pod obcí Martinov. 2015: Hlavní pramen je zachycen v betonové skruži o průměru 60cm. Odtok je vyřešen rourou zasazenou pod úrovní terénu, která vyúsťuje v břehu blízkého potoka. Kyselka je průzračná a v jímce pravidelně probublává. Nad pramenem se nachází pahýl vrby, na kterém bývá položen keramický hrnek na pití. Kyselka se dá pít a má zvláštní příjemnou nasládlou chuť. 2019: Pramen je zcela zatopený, když zřejmě došlo k ucpání výtokové roury. V jeho místě vzniklo malé jezírko, ve kterém se často objevují bubliny unikajícího CO2. Voda je znečištěná a k pití se nehodí. Možná by jen stačilo pročistit odtokovou rouru. Pahýl vrby je již silně nahnilý a žádný hrnek na něm není. Poblíž by měl být v betonové skruži o průměru 30cm zachycen ještě menší vedlejší pramen. Po něm však v současné době není ani stopy. V prameništi nad kyselkami pak nalezneme menší jezírko rezavé vody, ve kterém můžeme pozorovat probublávající CO2. Možná že je nějaký pramen ukrytý i v něm.
Odkazy :

Přidat >>