Luční pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vytéká z trubky ve svahu pod silnicí z Kokašic do Konstantinových lázní a je kryta malou dřevěnou stříškou. Někdy je též nazývána jako Pramen lásky, nejspíš jde ale o mylné přenesení názvu z jiného nedalekého pramene.