Mlýnská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1764
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Existence této kyselky je otázkou, neboť se nachází v zaplavované nivě Otročnského potoka a v roce 2008 byla jen těžko k nalezení, protože byla zanesena naplaveným bahnem a zarostlá trávou. Kyselka byla tehdy vyčištěna a byla obnovena odtoková stružka, která se nacházela 50cm pod terénem (Milota, Bartoš). Pokud šlo o poslední úpravy, pak je dost možné, že v současnosti bude vývěr již opět k nenalezení. Kyselka vyvěrá v kameninové skruži a je překryta betonovým poklopem s vyrytým letopočtem 1934 a s monogramy E.F., R.S. a A.B. Komu patří, není známo, pravděpodobně lidem, kteří se kdysi zasloužili u novou úpravu a jímání pramene.