Číhaná
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2600
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
V okolí Číhané se dnes kyselky pravděpodobně nenapijete. Přesto je zde tato lokalita uvedena, protože představuje jeden z největších zdrojů kyselek u nás. V údolí Lučního potoka je řada divokých vývěrů a bažiny v okolí potoka i samotný potok jsou krásně rezavě zabarvené. V minulosti byly některé prameny jímány, ale vše zaniklo při snaze o jejich zpeněžení. Pro příklad (poloha vyznačena na mapě) je uvedena Obecní kyselka, která byla dříve jímána v dutém kmeni. Nyní je zde možné objevit pouze vrt. Pokud ho odkryjete, můžete v něm slyšet kyselku bublat, původní pramen byl vrtem zničen. V období 1.republiky se zde plánovaly lázně, poté aspoň kyselkovod do Mariánských Lázní, který se i částečně zrealizoval, ale nakonec z plánů nezbylo nic. Co nebylo zničeno v této době, to dovršili vrtné průzkumy v 90.letech.
Odkazy :

Přidat >>