Kramolínská kyselka I
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2356
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka se nachází asi 1.2km severně od Horního Kramolína v nivě bezejmenného potoka. Stejně jako o dalších kyselkách v okolí Teplé, nacházíme první zmínku o prameni v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji pak ve svém soupisu zmiňuje Josef Balbín. Pramen je zachycen dutým kmenem o průměru 60cm, který trochu připomíná korunu. Kmen je zapuštěn v úrovni terénu a vede od něj výrazná, rezavě zabarvená, strouha. Kyselka občas probublává a je bez problémů pitelná.
Odkazy :

Přidat >>