Zhořecká kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Tajemná kyselka vyvěrá v údolí Hadovky nedaleko obce Zhořec. Stejně jako Hanovské kyselky, tak ani Zhořecká kyselka není uvedena v nejstarších historických pramenech, kterými je pro zdejší oblast soupis kyselek z kláštěra v Teplé, nebo později pak Balbínův soupis. Zmínku o ní nacházíme až v topografii J.G.Sommer z r. 1838, který uvádí, že : "Kyselka pramení jihovýchodně od Hanova na Kamenném potoce (Steinbach) nedaleko RÖLLERMÜHLE." Během 20.století měla kyselka pravděpodobně podobný osud jako jiné kyselky v této oblasti. Později se dočkala zřejmě i pokusu o obnovu, dnes je ale prakticky těsně před zánikem. Na starších mapách ze 70. let 20.století bývá kyselka ještě označena, na novějších mapách ji pak již nenalezneme. Jak vypadala kyselka dříve není známo. Nynější podoba, kdy je zachycena do dvou sudů - plechového a modrého plastového je jistě důsledkem pozdější novodobé úpravy. Sudy jsou zasazeny přímo v korytu potoka Hadovka v blízkosti levého břehu. 2016 : Oba sudy jsou bohužel zaneseny naplaveninami. Plechový sud ještě poněkud vyčnívá nad hladinu a je v něm něco kalné vody, ve které se občas objeví bublinky unikajícího CO2. Na starších fotkách je zřetelně vidět, jak kyselka vytéká otvorem těsně pod horním okrajem sudu. Modrý plastový sud je zcela zaneses naplaveninami a je z něho viditelná jen část horního okraje. Upoutá nás tak jen do rezava zabarvený písek v jeho blízkosti. 2018 : V srpnu byla kyselka v plechovém sudu vyčištěna Korikem (děkujeme), po dvou dnech od vyčištění byla průzračná, ale ze sudu nevytékala, nejspíš kvůli nízkému stavu vody jak v pramenech tak v potoce. V blízkosti sudů je možné v korytu potoka pozorovat četné řetízky unikajícího CO2.
Odkazy :

Přidat >>