Koňský pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Kyselka vyvěrá ve strmém údolíčku bezejmenného pravostranného přítoku Úterského potoka pod obcí Potín. Má jemně perlivou a velice příjemnou chuť. Jímka i odtok jsou rezavě zabarveny vysráženým železem. Pramen je upraven velkými kameny a je zakryt dřevěnou stříškou, která je zeleně nabarvena. Na "štítu" je umístěna podkova a text následující pověsti, který se ke studánce váže : "Za dávných časů stahoval klády pokácených stromů z okolních prudkých svahů k vedlejší cestě sedlák z Potína se svým koněm. Kůň byl velice unavený těžkou prací, klonil svoji velkou hlavu stále níž a níž, ohlížel se smutně na svého pána. Sedlákovi se koně zželelo a sešel s ním k potoku, aby koně napojil a osvěžil. Kůň se však napít z potoka nechtěl. Vytrhl sedlákovi opratě z ruky a odešel k tomuto prameni vyvěrajícímu ze země. Dychtivě ponořil nozdry do pramene a zhluboka se napil. Za chvíli vesele pohodil hlavou a plný síly se znovu pustil do namáhavé práce. Sedlák se tomu velice podivil a vyprávěl sousedům o této příhodě. Ti vodu také ochutnali a poznali její osvěžující a léčivé účinky. Studánku a její okolí upravili a pro vodu přicházeli lidé z širokého okolí. Od těch dob byl pramen označen znakem svého objevitele - koňskou podkovou a pojmenován jako koňský."