Podhorní kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 917
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v široké nivě říčky Teplá v blízkosti trosek Podhorního mlýna. V letním období je celé údolí značně zarostlé. Kyselku známe již ze soupisu kyselek premonstrátů z tepelského kláštera z roku 1609. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín : "Mlynář z Podhorního mlýna u vrchu Podhora má v tom směru štěstí, protože přímo v kuchyni pije domácí kyselku. Tento pramen totiž vyvěrá přímo u otvoru do pece." Kyselka byla využívána až do konce 2.světové války. V roce 1946 opustili mlýn poslední obyvatelé, což znamenalo postupný zánik jak mlýna tak kyselky. Z mlýna zůstaly jen zbytky zdí. Neudržovaný pramen, který byl zachycen v dutém kmeni, byl při častém zaplavování vodou z Teplé postupně zanešen bahnem, takže byl jen obtížně k nalezení. První pokusy o obnovu kyselky byly provedeny v roce 1992. V roce 2013 pak byla provedena celková úprava kyselky a jejího okolí - vyčištěný pramen byl zachycen do nového dutého kmene a zastřešen altánkem. Přes potok a bažinu k němu byla vybudována přístupová lávka. Nicméně ani po úpravě kyselka moc neteče, nebublá a bývá poměrně zakalená. K pití se nehodí. Opuštěné údolí se zbytky mlýna ale za návštěvu určitě stojí. Níže po proudu říčky Teplé můžeme v odvodňovací strouze nalézt nezachycené výrony CO2.
Odkazy :

Přidat >>