Brtná II
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1870
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Kyselka, zvaná obecní nebo též bílá, vyvěrá v obci Brtná v bažince u rybníka poblíž červené kyselky (Brtná I). Je zachycena v kameninové skruži o průměru 60cm a hloubce 80cm. Dříve byla opatřena stříškou, nyní je již déle bez ochrany, je neudržovaná a jen zřídka navštěvovaná. Bývá znečištěna biologickým materiálem včetně uhynulých živočichů a pít se nedá. Bílou je nazývána z toho důvodu, že v jímce se neobjevují stopy po vysráženém železe. Voda má prý také zvýšenou radioaktivitu, jednou z nejvyšších v okolí. První rozbor kyselky provedl již v roce 1908 Anton Dietel - obsah CO2 byl změřen na 2057 mg/l hlavní složkou pak bylo železo (31 mg/l), vápník (24 mg/l) a mangan (17 mg/l). Nověji, v roce 1959, provedl další rozbor M.Dovolil. Obsah CO2 byl stanoven na 2100 mg/l, vydatnost činila 3 l/s. V roce 1978 byla kyselka hezky vyčištěná a udržovaná a bylo zřejmé, že je mnohem využívanější než červená, i když má menší obsah CO2 i vydatnost. Bývala však podstatně chutnější. Posledním rozborem v nedávné době byl zjištěn obsah CO2 na 1870 mg/l. Unikající CO2 je možné pozorovat spíše v odtokové stružce než ve studánce.