Büllowův pramen
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen je pojmenován na počest pruského šlechtice a slavného proutkaře barona Karla Büllowa z Bothkampu, kterého do Poděbrad pozval v listopadu roku 1904 tehdejší majitel zámku kníže Filip Arnošt Hohenlohe. Karl Büllow měl pomocí virgule vytipoval vhodné místo pro vyhloubení studny na pitnou vodu. Označil tehdy místo na 2.zámeckém nádvoří. Moc se asi netrefil, protože při následné realizaci studny v roce 1905 bylo nutné vrtat až do hloubky 96.7, odkud pak k překvapení všech zúčastněných vytryskla voda obsahující oxid uhličitý. A to byl počátek lázeňství v Poděbradech. Vrt byl využíván až do roku 1955 kdy byl utěsněn. Na zdi nádvoří, poblíž místa kde vrt býval, je nyní umístěna pamětní deska objevitele. Pod ní je hezky provedené pítko, do kterého vytéká kyselka čerpaná z rezervoáru minerální vody, který je plněn z vrtů BJ10, BJ11 a BJ12.