Zaječice - sirnatý
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Bažinka
O kyselce :
V Zaječicích u Chomutova vznikly v 19.století lázně, které využívaly zdejší železitý pramen Karolína k ohřívaným koupelím a k léčbě revmatických chorob. Sirný pramen, který vyvěrá v blízkosti železitého, nebyl nijak využíván. Lázně zanikly ještě v průběhu 19.století, lázeňská budova pak byla stržena v roce 1980 při stavbě Zaječické retenční nádrže. Pramen však zatopen nebyl a dodnes vyvěrá v houští těsně u břehu jezera. Prozradí se typickým sirovodíkovým zápachem a bílými povlaky sirných bakterií.
Odkazy :

Přidat >>